Program ranog učenja francuskog jezika

A ZAŠTO BAŠ FRANCUSKI JEZIK???

 • Francuski je jezik velike kulture i najrašireniji europski jezik na području Mediterana kojem pripada i Hrvatska
 • francuski je strani jezik koji se uz engleski u svijetu najviše uči
 • francuski jezik je, uz engleski, službeni jezik Vijeća Europe i Europske unije
 • predškolsko doba je najpovoljnije životno razdoblje za učenje stranog jezika pa je poželjno da dijete u toj dobi počinje učiti, za nas, teže jezične sustave
 • biološke i psihološke prednosti predškolskog djeteta omogućuju lako i brzo usvajanje pravilnog izgovora, ritma i intonacije, a francuski jezik obiluje glasovima kojih u hrvatskom nemamo
 • petnaestogodišnja praksa polučuje zavidne rezultate u usvajanju vještina temeljne komunikacije na francuskom jeziku

 


NEŠTO O NAMA...

 • program se ostvaruje od 1992. god.
 • provodi se u mješovitoj odgojnoj skupini od 3.-7. godine
 • stručni voditelji programa su ujedno profesori francuskog jezika i odgajatelji s dugogodišnjom praksom i kontinuitetom u stručnom usavršavanju u Hrvatskoj i Francuskoj
 • prisutnost stručnog izvornog govornika- lektor Francuske ambasade (1x tjedno)
 • 1x godišnje organiziramo "Francuski vrtić u prirodi" na Malom Lošinju
 • višegodišnja suradnja s: Francuskom ambasadom
 • Udrugom roditelja bilingvalne djece "Un autre monde"
 • Obrazovnim programom HRT
 • Udruženjem profesora francuskog jezika (HUPF)

 


GDJE STE NAS MOGLI VIDJETI:

 • Na Danima dječjih vrtića grada Zagreba
 • Na Danima Frankofonije
 • U Obrazovnom programu HRT-a
 • U Europskom domu na obilježavanju Godine jezika